Новини
02-05-2019
С радост ви съобщаваме, че дни преди Великден отворихме врати и в Пловдив! Ще ни намерите на ул. Константин Иречек №15 (градинката на Джумаята) всеки ...
25-05-2018
   Уважаеми клиенти,     Гебр. Хайнеман България ООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 131022298, със седалище и адрес на управление в гр ...
 • Национални кукли
  Куклата е спътник на човека от незапомнени времена. Тя е първият му опит да се погледне "отстрани“, да пресъздаде себе си и своето познание за заобикалящия го свят във вид, удобен за ...
 • Дърворезба
  Дърворезбата е процесът на обработване, изрязване и оформяне на дървесината с приложна и декоративна цел чрез използването на различни инструменти, от които най-популярните са нож ...
 • Тъкачество
  Произходът на българските тъкани и тъкачество трябва да се търси в най-дълбока древност. Произведения на това изкуство, запазени и до днес, напомнят с особена сила за средните векове ...
 • Медникарство
  Медникарството или още познато като бакърджийство е древен художествен занаят, свързан с обработката на кована мед. Медникарството е занаятът, който изработва различни предмети, накити ...
 • Изработка на накити
  Обработването на благородните метали и техните сплави има хилядолетни традиции по богатите на рудни залежи български земи. Достигналите до нас произведения на тракийското златарство ...
Акценти
Българските органични производители са носители на традиционно българското и качественото ...
Акценти
Подаръци
Подаръчен комплект с червено вино в кутия ...