Новини
02-05-2019
С радост ви съобщаваме, че дни преди Великден отворихме врати и в Пловдив! Ще ни намерите на ул. Константин Иречек №15 (градинката на Джумаята) всеки ...
25-05-2018
   Уважаеми клиенти,     Гебр. Хайнеман България ООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 131022298, със седалище и адрес на управление в гр ...
Занаяти
сподели
Тъкачество

Българските земи имат богата тъкаческа култура. За това свидетелстват   открития  от V – VI  хилядолетие преди нашата ера.  Освен сръчността и и творческият инстинкт на българския народ, в тъкаческото му изкуство са преплетени заемки от други етноси и народи, внесени от исторически контакти,  нашествия , търговски обмен.  С много любов, въображение и труд,  българката издига тъкането в изкуство. В миналото, домашното тъкачество е било на особена почет. Всяка жена е умеела да работи на стан и сръчността и умението са се предавали от поколение на поколение в семейството. На  домашния стан са изработвани всички изделия от текстил, необходими за бита. Основна част в тях са постелъчните тъкани – килими, черги, китеници, козяци, предназначени  за покриване на подове, одеала, както и за топли завивки. Днес рядко се тъкат ръчно  шарени пътеки, черги, килими,китеници, ленени кърпи и одеала. Повечето тъкани са фабрични.

Българските традиционни домашни тъкани са изработени от животински и растителни материали – вълна, лен, коноп и в по-ограничени количества – козина и коприна. Главна суровина за изработване на традиционните тъкани е вълната.

Най-разпространен е бил домашният хоризонтален стан. В някои райони на средните и западни Родопи все още се среща отвесен стан, на който са тъкали вълнени и козиняви тъкани, предназначени за постилане и завиване. Тъкачната техника се изразява в последователно преплитане на вътъка с нишките на основата и произлиза от плетенето.

Характерно за българските битови тъкани е следването и съхраняването на народните традиции, запазвайки образите и орнаментите. От друга страна, българката е оставяла и своя неповторим талант и лично творческо виждане за красота и домашен уют.

Съществен  елемент в декоративните тъкани и в народното изкуство е орнаментът. Присъстват няколко мотива – животински, растителни и геометрични. Геометричните мотиви представляват голяма част от орнаментиката на българските декоративни тъкани. Антроморфните мотиви се срещат най-вече в добруджанските тъкани. Изобразяват  често конник до дърво, а най-често  – два конника с женска фигура между тях.

Астрални мотиви – към тях принадлежи ромбът, а така също и осмолъчната звезда. Мотиви, свързани със материалната култура – бърдуче, стомнички и делвички. Специална група към обредните тъкани спадат чергите  и килимите. Колоритът им се свързва с малко цветове. Доминиращ е червеният цвят, следван от черният и в малки количества – жълт, оранжев и бял.

Нашето народно тъкаческо изкуство е изключително богато и  много от произведенията са въплътили съвършен, безупречен стил, отражение на всичко най-съкровено и най-прогресивно от живота на българина. Днес, за радост,  все повече българи се обръщат назад и възраждат тъкачеството като занаят, за да продължат  красотата  на тази позабравена в последните години  традиция.

Празници
На 6 май православната църква почита великомъченик свети Георги Победоносец, роден в провинция Кападокия, Мала Азия. Заради воинските си способности  ...
Обичаи и традиции
Българите имат много обреди и обичаи, част от които са уникални, които произлизат от съчетаването на езическите и християнските разбирания за света ...
Занаяти
Художествено плетиво етрадиционен български занаят, включващ плетиво на една и пет куки, дантела поанлас и брюкселска дантела. В тесен смисъл „плетен ...