Новини
02-05-2019
С радост ви съобщаваме, че дни преди Великден отворихме врати и в Пловдив! Ще ни намерите на ул. Константин Иречек №15 (градинката на Джумаята) всеки ...
25-05-2018
   Уважаеми клиенти,     Гебр. Хайнеман България ООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 131022298, със седалище и адрес на управление в гр ...
Обичаи и традиции
сподели
Русалска седмица (Русаля)

Вярва се, че през русалската седмица денем и нощем върлуват самовилите, самодивите и други подобни същества – русалии. През това време те правят пакости на хората, които стъпват в обиталищата им. По поляните расте тяхното цвете росен, наричано още самодивско цвете. То се е смятало за лековито на различни неизлечими болести, особено ако е набрано през нощта на Спасовден или друг ден от русалската седмица.

В някои села има местности, наричани Росенът, Русаля, Спасова могила и др. , където расте росенът. В навечерието на Спасовден на тези места са отвеждани болните, за да пренощуват. Там те оставят погача за русалиите, самосвилите и пр., които минавали през нощта и оставяли по постелките и съдинките с вода на болните знаци, по които съдели дали ще оздравеят или не.

Самовилите били особено чувствителни към миризми – треви и цветя. Затова вярващите носели в джобовете по поясите си или на главите си пелин, руселим, селим или орехова шума.

През русалската седмица се устройват игри русалии. Те се изпълняват само от мъже, сръчни и опитни в тях. Ако мъж се включи в русалийска дружина, трябва да участва поне 10-11 години в нея. Водачът на дружината се казва ватаф и наследява тази длъжност от своя баща. Ватафинът избира нови членове в дружината си, като ги преценява по пъргавост, здравина, честност, умение да пазят тайни и издръжливост на дешевни напрежения. Броят на русалиите в дружина винаги е тек – 3, 5, 7, 9, 11. Всеки русалия има дълга тояга с дрънкулки по нея. Облечени са в обикновени премени, с венци от билки на калпаците, шпори на краката или дрънкалки, които издават шум при танц. Ватафинът носи бяло знаме – тояга с бял плат, в който са пришити чародейни билки.

Русалиите излизат за игра в понеделник или още след Спасовден и цяла седмица обикалят околните села. За играта си получават подаръци, пари и храна. Някои игри са предназначени за лекуване от русалски болести. Те имат характер на обред и сложна магия и са доста бързи и изтощителни. Играят се около изнесения на черга болен, прескачайки го и подхвърляйки го с чергата. След това се играят бързи танци около гърне с билки. Когато в бързината на танца, гърнето се пръсне от удара на тоягата, болният става и избягва „вече здрав“.

В северна България обичаят русалии е сравнително ново явление. Пренесен е от румънските преселници на юг от Дунава. Означението „роусалина“ е известно и в старобългарския език и старобългарската книжнина като название на по-общите кукерски и скоморошески игри.

Постоянната кампания срещу русалиите в църковнославянската книжнина най-вероятно е имала пред вид нощните лекувания и пренощувания по русалийските поляни.

Празници
На 6 май православната църква почита великомъченик свети Георги Победоносец, роден в провинция Кападокия, Мала Азия. Заради воинските си способности  ...
Обичаи и традиции
Българите имат много обреди и обичаи, част от които са уникални, които произлизат от съчетаването на езическите и християнските разбирания за света ...
Занаяти
Художествено плетиво етрадиционен български занаят, включващ плетиво на една и пет куки, дантела поанлас и брюкселска дантела. В тесен смисъл „плетен ...