Новини
02-05-2019
С радост ви съобщаваме, че дни преди Великден отворихме врати и в Пловдив! Ще ни намерите на ул. Константин Иречек №15 (градинката на Джумаята) всеки ...
25-05-2018
   Уважаеми клиенти,     Гебр. Хайнеман България ООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 131022298, със седалище и адрес на управление в гр ...
Празници
сподели
25 декември – Коледуване

Коледуването е най-същественият елемент от Коледа. В зависимост от възрастта коледарите се делят на : деца коледарчета и възрастни коледари. Обикновено в селата коледуват и двете групи. Само в някои югозападни краища възрастни коледари не ходят.

Коледарчетата ходят главно на 24 декември през деня или следобяд. Пременени, с дрянова пръчка „коледарка“ и преметната през рамо торбичка обикалят къщите. Влизайки в дома тупат с тоягата и казват: „Славете Бога, славете бога!“ или „Тъкър тъкъ! Да се роди дека рало оди и дека не оди!“. Домакинята обсипва децата с жито и ги дарява с кравайчета, на места дават и орехи, сушени плодове и пари. В Ловешко е имало обичай дете да коледува за самотен човек, на когото занасяло събраното.

Възрастните коледари са дружини с определен състав до десетина души. Единият от тях е предводител, често наричан станеник, четник, мармарин. Друг, който носи дисагите за даровете е наричан трохобер или магаре. Други носачи, носещи „блажните“ дарове като сланина, суджуци, се наричат мачки или котки. Станеникът се избира преди Коледа. Той трябва да знае коледарската благословия (блаженка), както и необходимия репертоар на песните, който на места достига осемдесет на брой. Премяната на коледарите е празнична. Станеникът носи бъклица с ракия в ръка. В едно село може да има няколко коледарски дружини, наричани още куди или чети. Дружините си разпределят къщите, като една къща се посещава само от една дружина. Обхождането става само през нощта.

След като поздравят стопанина, коледарите изпаяват в хор „песента за къщата“, величаеща благосъстоянието на дома, голямата челяд и пожелания за здраве. Между хвалебните за дома песни има и типичен мотив, според който коледарите са вестители, добри гости, носещи добра вест – нивите изкласили, стадата се изягнили и т.н.

Ако домакините пожелаят, коледарите изпяват и песни в чест на другите членове на семейството. В репертоара си имат песни за момък, за мома, малко дете, за занаятчия, овчар и пр.

Коледарите са дарявани със специално направен коледарски кравай и пари. Като дар получавали и сирене, сланина, суджуци и други благини. Станеникът поема даровете и изказва своята блаженка (благословия), която често е твърде дълга и винаги хумористично-хвалебствена. Блаженката се изрича речитативно, като всеки пасаж завършва с подканващото: „Речете, дружина амин!“ и дружината отговаря. Обикновено уводната част на блаженката е за трудния път на коледарите до дома на стопанина, хвалебствия за приема на домакинята, за богатата трапеза. Завършва се с пожеланието: „Колкото звезди по небето, толкоз здраве в тази къща!“

В случай, че коледарите не са посрещнати добре и не са им дадени достойни дарове, те си отмъщавали най-често със задигане на външната порта или на кокошка.

В някои западни части на страната, обичаят с възрастни коледари е придобил театрални елементи, характерни за кукерските по други места, без да губи своята празнична благовестителна същина.

Характерен обичай за Коледа е заплашването на овощните дръвчета, за да раждат. Домакинът взима от сламата, която е била под трапезата на Бъдни вечер и обикаля овощните дървета. Отива при дървото с брадвата и замахва да го сече: “Ще раждаш ли?“, а домакинята отговаря : „Ще раждам“. Това се повтаря три пъти, след което се окачва връзка слама на клоните, за да „родят повече през годината“. Този обичай може да се изпълнява и от момче и момиче.

Празници
На 6 май православната църква почита великомъченик свети Георги Победоносец, роден в провинция Кападокия, Мала Азия. Заради воинските си способности  ...
Обичаи и традиции
Българите имат много обреди и обичаи, част от които са уникални, които произлизат от съчетаването на езическите и християнските разбирания за света ...
Занаяти
Художествено плетиво етрадиционен български занаят, включващ плетиво на една и пет куки, дантела поанлас и брюкселска дантела. В тесен смисъл „плетен ...